מרכזי למידה

ריבועים מרחבים-02.png

חסר טקסט.  האם הכותרת היא גני ילדים או פרוייקטים?